Cabinetul de Miniștri a aprobat, astăzi, o hotărâre care prevede modificarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire a statutului de veteran de război și de eliberare a legitimațiilor veteranilor de război.

Modificările propuse au drept scop sprijinirea veteranilor, facilitarea procesului de reconfirmare a statutului de veteran de război și de obținere a legitimației de model nou. Termenul-limită pentru schimbarea legitimațiilor de model vechi cu cele de model nou este 31 decembrie 2022.

Reiterăm că, anul 2022 este declarat „Anul Recunoștinței față de veteranii de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova”.