În perioada 11 februarie – 31 martie Autoritatea Națională de Integritate (ANI) își propune să informeze pe larg subiecții declarării și responsabilii de completare a registrelor electronice din cadrul instituțiilor publice despre modul și termenele de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, scrie ani.md.

Campania de informare și conștientizare se va desfășura cu genericul „Integritatea nu doare. Declară-ți averea la timp!” și va include mai multe acțiuni:

-instruirea subiecților și a responsabililor de completare a registrelor despre modalitatea, termenul și consecințele nedepunerii declarației de avere și interese personale;

-realizarea materialelor informative (comunicate, interviuri, newsletter-e ș.a.) și distribuirea lor prin canalele mass-media;

-invitarea jurnaliștilor la evenimentele organizate de către Autoritatea Națională de Integritate cu această ocazie (instruiri, conferințe de presă ș.a.);

-majorarea numărului de angajați ANI dispuși să ofere consultații telefonice privind modul de completare a declarațiilor;

– alte acțiuni menite să eficientizeze procesul de depunere a declarațiilor.

Pe această cale ANI intenționează să le reamintească subiecților declarării despre termenul-limită de depunere a declarațiilor – 31 martie și să-i ajute să conștientizeze importanța declarării corecte, complete și neîntârziate a averilor și intereselor personale.