Toate informațiile înregistrate la Serviciul unic 112 vor fi stocate pe un termen de până la 10 ani într-un sistem informațional automatizat, care până în prezent funcționa în regim de testare. Măsura este inclusă într-un regulament, care va fi publicat mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Potrivit autorilor regulamentului, acest fapt va permite o gestionare mai bună a datelor, elaborarea statisticilor, dar și eficientizarea activității Serviciului 112, scrie Moldpres.

Documentul reglementează procesul de administrare a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apeluri de urgență 112 (RS 112), care este sursa oficială de date sistematizate referitoare la apelurile și înștiințările de urgență recepționate de la cetățeni. Acesta conține descrierea situaţiilor de urgenţă, informațiile despre victimă, locul aflării apelantului, termenul în care s-a reacționat și rezultatul intervenției serviciilor specializate de urgenţă.

De asemenea, regulamentul stabilește obligațiile instituțiilor implicate în crearea și ținerea Registrului. Astfel, Ministerul Economiei și Infrastructurii în calitate de posesor al RS 112 va asigura administrarea Registrului. Acumularea datelor, precum și completarea fișelor apelurilor de urgență vor fi asigurate de către Serviciul 112. Totodată, furnizori de informații pentru RS 112 vor fi ministerele Afacerilor Interne, Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și cel al Apărării.

Accesul la Registru va fi oferit instituțiilor de profil în baza unei cereri cu specificarea numelui, prenumelui și funcției deținute de către solicitant. În același timp, Regulamentul conține măsuri care vin să asigure securitatea și confidențialitatea datelor prelucrate.

Hotărârea intră în vigoare la data publicării.