Peste 100 de operatori de transport de mărfuri au semnat o scrisoare adresată vicepremierului Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în care își exprimă nemulțumirea față de modul în care sunt repartizate autorizațiile multilaterale CEMT.
Transportatorii invocă inechități în procesul de repartizare a autorizațiilor CEMT, ceea ce afectează investițiile în domeniu dar și veniturile la bugetul de stat. Aceștia solicită intervenția ministrului pentru a asigura o distribuire proporțională a acestora în funcție de parcul deținut de operatorii de transport.
”Procesul de repartizare a autorizațiilor CEMT trebuie să fie un stimul pentru efectuarea investițiilor în transport, modernizarea și extinderea parcului de vehicule, utilizarea cât mai eficientă a autorizațiilor de către mai multe vehicule, fapt care drept consecință se răsfrânge în noi locuri de muncă, venituri sporite pentru operatorii de transport, dar și în bugetul de stat”, se menționează în scrisoare.