Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru zilele de 04.09.2021-06.09.2021 următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard:

Pentru benzina COR 95 – 20,23 lei/litru
Pentru motorină – 16,42 lei/litru

Prețurile stabilite pentru perioada de referință au fost influențate de majorarea prețului mediu de tranzacționare a produselor petroliere principale la bursele petroliere internaționale, fiind înregistrată o creștere doar într-o singură zi a cotațiilor Platts cu 36,75 $/tona la benzina și 22,25 $/tona la motorină.

Reamintim, că recentele modificări ale mecanismului de formare a prețurilor la produsele petroliere principale de tip standard vin să asigure pentru consumatorul final prețuri corecte, transparente, ușor de verificat și care pot fi influențate doar de fluctuațiile cotațiilor internaționale. Respectiv, evoluțiile privind creșterea sau descreșterea prețurilor pe piața internațională vor fi reflectate fidel și în prețul final plătit la pompă. ANRE aduce asigurări că în formula actuală de formare a prețurilor nu există posibilități pentru operatorii de pe piață să aplice prețuri mai mari decât cele stabilite de Agenție.

Reiterăm, că la baza formării prețurilor maximale de comercializare a produselor petroliere principale de tip standard „PC” stau 4 componente:
(1) „PL×CV” – Cotația Platts (se modifică zilnic în funcție de prețul la bursă și Cursul de schimb leu/dolar);
(2) „MC” – Marja comercială specifică (se modifică semestrial de către ANRE);
(3) „AC” – Acciza (se modifică anual conform Codului Fiscal);
(4) „TVA” – Taxa pe valoare adăugată (nu se modifică).

Amintim că deputatul PAS, Radu Marian, a declarat că aceste scumpiri ar fi datorită unui proiect de lege votat de către majoritatea PAS.