Parlamentul şi-a menţinut astăzi votul pentru trei proiecte remise pentru reexaminare de şeful statului Igor Dodon.  Cele trei documente au fost revotate cu susţinerea a 52 de deputaţi.

Preşedintele R. Moldova, Igor Dodon, a reîntors în Parlament pentru examinare şi dezbatere o lege ce prevede completarea Codului Muncii cu norme de majorare de la un an la doi ani a perioadei de suspendare a contractului individual de muncă în cazul îngrijirii unui membru bolnav al familiei, un document ce stabileşte că la propunerea adunării generale a întovărăşirilor pomicole, consiliile locale vor putea decide includerea în intravilanul localităţilor a loturilor de teren din cadrul întovărăşirilor pomicole, modificând destinaţia și statutul acestora şi o lege ce prevede modificarea și completarea legislaţiei cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, notează Moldpres.

Documentele vor fi retransmise Preşedintelui Dodon spre promulgare.

Potrivit art.93 (2) din Constituție, Preşedintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are obiecţii asupra unei legi, să o trimită, în termen de cel mult două săptămâni, spre reexaminare Parlamentului. În cazul în care Parlamentul îşi menţine hotărârea adoptată anterior, Preşedintele promulgă legea.