Cabinetul de miniștri a decis astăzi iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul turismului.

Acordul prevede favorizarea dezvoltării cooperării între instituţiile publice şi agenţii economici din domeniul turismului din Republica Moldova şi România, prin crearea condiţiilor favorabile pentru atragerea investiţiilor în scopul susţinerii şi dezvoltării turismului, în conformitate cu legislaţia naţională a fiecărei părţi; înfiinţarea întreprinderilor mixte în domeniul turismului; schimbul de specialişti, grupe şi delegaţii de experţi în domeniul turismului, notează Moldpres.

De asemenea, se preconizează acordarea de ajutor reciproc în deschiderea birourilor de informare turistică pe teritoriul Republicii Moldova şi României.

Acordul nou propus va substitui Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2005.