Hotărârile judecătorești în care statul are calitate de debitor vor fi executate în termen de trei luni și nu în jumătate de an cum era anterior. Un proiect de lege în acest sens, ce prevede modificarea și completarea unor acte legislative a fost adoptat astăzi, în lectură finală, de către Legislativ.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției în vederea executării unei hotărâri a Curții Constituționale pentru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la executarea creanțelor împotriva statului, notează Moldpres.

Curtea Constituțională a statuat în 2016 că unele prevederi din actuala legislație restrâng domeniul de executare a hotărârilor judecătorești definitive, contrar prevederilor articolului 120 din Constituție. Curtea a reținut atunci că termenul de executare de trei luni este suficient și rezonabil și a indicat asupra faptului că urmează a fi instituită distincția între situațiile în care suspendarea hotărârii judecătorești este solicitată de persoane fizice și juridice de drept privat și cele în care aceasta este solicitată de către persoane juridice de drept public.