Implementarea Planului de colaborare bilaterală, reabilitarea infrastructurii celor mai solicitate puncte de trecere a frontierei şi instituirea controlului comun au constituit principalele subiecte de pe agenda întrevederii dintre şefii autorităţilor vamale din Republica Moldova şi România, Vitalie Vrabie şi Marius Atomei.
În cadrul discuțiilor, părțile au evaluat rezultatele aplicării Planului de cooperare dintre cele două autorități, convenind, totodată, asupra oportunității actualizării acestuia în funcție de actualitatea subiectelor de interes comun. În acest context, se preconizează ca părțile să dezvolte noi mecanisme de schimb a informațiilor, astfel încât să fie asigurată o monitorizare strictă a tuturor tipurilor de mărfuri care tranzitează frontiera comună în vederea prevenirii eventualelor fraude vamale, scrie trm.md.

Astfel, părțile au agreat necesitatea creării unui mecanism privind schimbul de date referitoare la cererile de restituire a TVA la ieșirea din România, pentru bunurile cu o valoare mai mare de 300 de euro. Prin această măsură se urmărește excluderea cazurilor de solicitare neîntemeiată a scutirilor prevăzute de legislația comunitară, dar și prevenirea eschivării de la plata taxelor vamale pentru bunurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, a fost abordată necesitatea optimizării schimburilor de informații privind scanările efectuate, fapt ce ar permite exploatarea echipamentelor de scanare doar în baza analizei de risc și a informațiilor parvenite. În cazul consemnării unei fraude, părțile au obligația de a se informa reciproc despre ilegalitatea depistată în scopul profilării indicatorilor de risc la nivel local și regional.

Colaborarea dintre cele două autorități este orientată, de asemenea, și spre coordonarea acțiunilor de fluidizare a traficului transfrontalier. În acest context, conducătorii celor două autorități și-au reconfirmat angajamentul de a depune eforturi susținute în vederea accelerării proceselor de implementare a celor două proiecte menite să degajeze fluxurile de la frontieră. Este vorba despre conceptul controlului comun, preconizat în primă fază pentru Cahul-Oancea și reabilitarea infrastructurii punctelor de trecere „Leușeni-Albița”, „Sculeni-Sculeni” și „Giurgiulești-Galați”, care urmează a fi realizată în cadrul Programului Operațional România-Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernele celor două state beneficiare.