Tradițional, și în acest an, Primăria municipiului Chișinău a oferit sprijin persoanelor și familiilor defavorizate, în pragul sărbătorilor de Paști. Este vorba de acordarea ajutoarelor financiare pentru 11 802 persoane, în sumă de 2 155 850,0 lei. Anunțul a fost făcut de primarul general al capitalei.

„ – 1630 persoane, vor beneficia de ajutor material unic în mărime de 500 lei, prin intermediul programului cu destinație specială, conform deciziei Comisiei municipale de stabilire și acordare a ajutorului material din 08.04.2022, dintre care:
• 777 persoane cu deficiențe de vedere, membri ai Organizației Teritoriale Chișinău a Asociației Obștești ”Asociația Nevăzătorilor din Moldova”;
• 853 persoane cu deficiențe de auz, membri ai Asociației Surzilor din Republica Moldova, Filiala teritorială Chișinău;

  • 9182 persoane în vârstă, persoanele cu dizabilități severe, accentuate şi medii, beneficiare de compensații sau abonamente pentru călătoria în transportul public, aflate la evidența structurilor teritoriale de asistență socială, a căror pensie nu depășește 1450 lei, vor beneficia de ajutor material unic în mărime de 100 lei.
  • 990 persoane social vulnerabile, vor beneficia de ajutor material unic, în baza cererii şi necesităților evaluate, în sumă de 422 650,0 lei”, a declarant Ceban.

Totodată, persoanele încadrate în aceste categorii, urmează să primească ajutorul menționat prin intermediul oficiilor poștale ale Î.S „Poşta Moldovei” în perioada 20.04.2022-20.07.2022. De asemenea, au fost acordate pachete cu produse alimentare pentru 1500 persoane prin intermediul Serviciului de alimentare din cadrul Direcțiilor teritoriale de asistență socială și cu suportul Societății de Cruce Roşie.