19 angajați ai primăriei municipiului Cahul urmează cursuri de Competențe Digitale, care îi vor ajuta să dezvolte abilități de utilizare a tehnologiilor, instrumentelor și resurselor digitale în sfera socială. Orele au loc în sediul primăriei Cahul, în perioada 20 septembrie – 29 decembrie.

Pentru că munca în cadrul primăriei presupune gestionarea unui volum mare de date, cursurile vor fi de mare ajutor angajaților care își doresc să eficientizeze procesul de lucru și să descopere posibilitățile pe care le oferă instrumentele digitale care le sunt puse la dispoziție.

,,Cursul dat, în domeniul competențelor digitale, va crește gradul de pregătire a angajaților pentru a ține pasul cu transformările radicale, impuse de digitalizare. Formarea profesională pentru dobândirea sau aprofundarea competențelor digitale, va facilita mult procesul de lucru cu documentele” subliniază Natalia Bînzari, specialistă principală (serviciul resurse umane) în cadrul primăriei municipiului Cahul.

Cursurile de Competențe Digitale includ mai multe module, în concordanță cu The Digital Competence Framework a Uniunii Europene:

  1. Informarea și cunoașterea datelor;
  2. Comunicare și colaborare;
  3. Crearea conținutului digital;
  4. Securitate informațională;
  5. Rezolvarea problemelor tehnice.

Adițional programului standard, considerând formatul de lucru al angajaților, vor fi incluse și două ateliere. Primul se referă la utilizarea instrumentelor digitale și a platformelor de comunicare în relațiile de serviciu. Cel de-al doilea atelier va viza securitatea cibernetică, care este deosebit de importantă în contextul protejării tuturor categoriilor de date împotriva furtului și deteriorării.

“Transformarea digitală este un imperativ pentru Republica Moldova și pentru administrația publică de la Cahul, doar că aceasta nu vizează doar dotarea cu echipament și sisteme informaționale a primăriei, dar și consolidarea competențelor digitale ale funcționarilor publici. Anume la capitolul dat trebuie să recuperăm sau să accelerăm procesul de instruire a funcționarilor. Un prim Curs de formarea de competențe și detalierea etapelor de instruire pentru angajați primăriei municipiului Cahul se realizează la moment cu participarea financiară a angajatorului, a angajaților și suportul EU4Moldova: Startup City Cahul. Dezvoltarea competențelor digitale e o intervenție de durată, poate chiar continuă, așa cum scopul proceselor de transformare digitală presupune interoperabilitate a tuturor instituțiilor din domeniul public și schimb de date în timp real” menționează Stella Bădin, viceprimarul municipiului Cahul.

Cursurile sunt desfășurate într-un format tripartid. Costul acestora este achitat în mod egal de primăria municipiului Cahul, angajații acesteia și subsidiat de proiectul EU4Moldova: Startup City Cahul, care este implementat de ATIC și finanțat de Uniunea Europeană în parteneriat cu Ambasada Suediei.

Cursuri similare au mai fost organizate la Cahul în lunile mai și iunie 2022,  beneficiari fiind mai mulți profesori, precum și alte persoane interesate de dezvoltarea competențelor digitale.