Peste 33 mii de persoane au depus declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2018, ceea ce constituie jumătate din numărul total al subiecților declarării. Termenul limită de depunere a declarațiilor expiră la 31 martie, informează MOLDPRES.

Potrivit datelor Autorității Naționale de Integritate (ANI), peste 30 la sută din numărul declarațiilor depuse în acest an au fost completate în săptămâna curentă.

Subiecții declarării pot depune declarații la orice oră, nu doar în timpul programului de muncă (8:00 – 17:00). Mai mult, există probabilitatea ca în acest interval sistemul e-Integritate să fie supraîncărcat și să funcționeze mai lent, acesta fiind accesat de un număr extrem de mare de persoane (zeci de mii concomitent). Din aceste considerente, Autoritatea recomandă declaranților să completeze declarația inclusiv în zilele de odihnă, dar și în afara orelor lucrătoare.

ANI a mai informat că până la 31 martie va oferi consultații telefonice și în zilele de sâmbătă și duminică.

Neprezentarea declarației de avere și interese personale în termenul și în modul stabilit de lege, precum și refuzul de a depune documentul, constituie temeiuri pentru încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă. Totodată, depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale se sancționează cu amendă de până la 3000 de lei, iar nedepunerea acesteia – cu amendă de cel mult 4500 lei.

Printre cei care trebuie să depună declarația de avere și interese se numără persoanele care dețin funcții de demnitate publică, funcționarii publici, membrii Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor din rândul profesorilor.