Din 1 noiembrie 2022, nu vor mai putea beneficia de ajutorul social și ajutor pentru perioada rece stabilit anterior toate gospodăriile ai căror membri adulți nu se vor încadra în cel puțin una din condițiile ce vor fi stabilite în urma modificărilor la Legea cu privire la ajutorul social, înaintate în Parlament de deputatul PAS, Dan Perciun.

Potrivit noilor reguli, de dreptul la ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului vor beneficia familiile defavorizate în cazul în care toți membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

  • au atins vârsta necesară pentru stabilirea pensiei pentru limita de vârstă conform legislaţiei;
  • sunt persoane încadrate în gradul de dizabilitate severă sau în alte grade și tipuri de dizabilitate stabilite de către Guvern;
  • îngrijește un copil până la vârsta de 7 ani sau un membru al familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane conform concluziei consiliului medical consultativ al instituției medico-sanitare publice sau un membru care are un grad de dizabilitate severă conform prevederilor stabilite de Guvern;
  • a activat în calitate de zilier conform condițiilor stabilite de Guvern;
    Potrivit datelor statistice, în prezent, doar aproximativ 26% din familiile extrem de sărace din Moldova sunt incluse în programul de ajutor social. Rata sărăciei extreme, conform BNS, constituie aproximativ 10,8% din cele 1,13 milioane de gospodării din țară, adică aproximativ 120 de mii de familii. Dintre acestea doar fiecare a patra familie beneficiază de ajutor social, adică 31 330 de gospodării.