Producţia agricolă s-a micșorat, în primele trei luni ale anului curent, cu 2,4% și a însumat în preţuri peste 1,8 miliarde de lei. Potrivit datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică, micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată preponderent de scăderea producţiei în sectorul zootehnic (cu 2,2%), căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Creşterea vitelor şi păsărilor a scăzut cu 1,8%, fiind cauzată de micșorarea volumului producţiei în gospodăriile populației (cu 16,5%). Totodată, în întreprinderile agricole producția vitelor şi păsărilor a crescut cu 6,4%, datorită majorării producției păsărilor – cu 17,5%. Concomitent, în pofida creșterii efectivului de bovine și porcine, producția acestora s-a micșorat, respectiv, cu 12,0% și 2,9%, urmare a scăderii sporului zilnic atât la bovine, cât și la porcine.
Producţia de lapte și ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv, cu 5,7% și cu 7,3% în rezultatul micşorării producţiei atât în întreprinderile agricole (respectiv, cu 7,2% și cu 9,3%), cât și în gospodăriile populației (respectiv, cu 5,5% și cu 3,2%).
Conform stării la 1 aprilie 2022 faţă de 1 aprilie 2021 în întreprinderile agricole a avut loc majorarea efectivului la toate speciile principale de animale: la bovine – cu 31,0%, ovine și caprine – cu 15,0%, păsări – cu 9,5% și la porcine cu 3,8%. Totodată, în gospodăriile populaţiei a fost marcată descreşterea efectivului de bovine cu 11,2%, de porcine – cu 12,7%, de ovine și caprine – cu 9,2%.