Serviciul Vamal și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) își intensifică colaborarea în cadrul Programului de control al containerelor. Măsurile care urmează a fi întreprinse au fost discutate la întrevederea directorului Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, cu coordonatorul regional al UNODC, Naida Chamilova.

Una dintre acțiunile propuse de directorul Serviciului Vamal se referă la extinderea ariei de competență a grupului mixt de intervenție, specializat în controlul containerelor. În prezent, grupul instituit activează doar în PIL Giurgiulești, însă instituția examinează oportunitatea localizării acestuia în Chișinău și conferirea competențelor de efectuare a controlului containerelor pe întreg teritoriul țării, scrie Moldpres.

Inițiativa a fost salutată de Naida Chamilova, care a menționat că va susține toate demersurile în acest sens. Asistența acordată va consta inclusiv în organizarea instruirilor, schimburilor de experiență și a vizitelor de studiu peste hotare.

Serviciul Vamal a anunțat că părțile se vor întruni în viitorul apropiat pentru a stabili modalitatea de implementare a propunerilor înaintate.

Programul de Control al Containerelor este implementat în baza Memorandumului de Înțelegere între Organizația Națiunilor Unite, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră din Republica Moldova, semnat la Viena, la sfârșitul anului 2014.