460 de elevi vor primi nota 10, din oficiu, la proba de limbă străină din cadrul examenului de BAC în baza certificatelor cu recunoaștere internațională. Un ordin în acest sens a fost emis de Ministerul Educației.

Comisia Națională de Examene a decis acordarea notei 10, din oficiu, pentru toți cei 460 de elevi care au depus dosarele, dintre care la limba engleză – 372 de candidaţi, limba franceză – 47, limba germană – 23, limba spaniolă – 14, limba italiană – 4.

Directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare Anatol Topală a menționat că nota 10, din oficiu, se poate acorda la oricare dintre limbile străine ce au fost studiate de candidaţi pe parcursul treptei liceale în fiecare din clasele a 10-a, a 11-a şi a 12-a şi la care elevul are note medii anuale pentru fiecare din aceste clase.

Totodată, limba străină la care candidatul solicită acordarea notei 10, din oficiu, trebuie să coincidă cu limba străină indicată în cererea de înscriere la examenul de bacalaureat a candidatului.

Față de sesiunea din 2015, numărul elevilor care vor lua nota 10, din oficiu, la acest examen, pentru că au obținut certificate recunoscute internațional ce atestă cunoașterea limbii străine, s-a dublat.

Nota 10, din oficiu, vor primi și elevii care au obținut locurile I, II sau III la olimpiada republicană la disciplina respectivă sau au obținut medalii la olimpiadele internaționale de profil.

Examenele de BAC vor avea loc în perioada 03-21 iunie 2016, în 102 centre. La sesiunea curentă s-au înscris 22.342 de candidați, dintre care 5.348 de candidați sunt restanțieri din sesiunile anterioare.

Candidații vor susține patru probe de examen: la limba de instruire, limba străină, disciplina de profil și o probă la solicitare. Candidații alolingvi vor susține suplimentar o probă la limba română, iar elevii de etnie bulgară, găgăuză și ucraineană vor susține și o probă la limba maternă.

Verificarea lucrărilor de examen va fi efectuată în perioada 4-26 iunie. Rezultatele vor fi afişate în centrele de BAC la data de 27 iunie 2016.