Viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Anastasia Oceretnîi a prezentat, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, realizările și perspectivele Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) privind asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Astfel, activitatea MMPSF a fost orientată spre îmbunătățirea cadrului legislativ de protecție socială a persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii sociale a acestora. Printre principalele progrese înregistrate se numără:

  • elaborarea unui nou Program național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022, care are ca obiective asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în societate și asigurarea accesului la bunuri și servicii în mod egal cu ceilalți cetățeni;
  • comasarea a 2 compensații: compensaţia pentru călătorii în transportul în comun urban, suburban şi interurban și compensaţia anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport, într-o singură prestație – compensația pentru serviciile de transport, care va intra în vigoare la 01.01.2017;
  • elaborarea Setului de indicatori pentru monitorizarea implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care va constitui instrumentul în baza căruia va fi elaborat Raportul de țară pentru implementarea prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
  • stabilirea modului de prestare a serviciilor de reabilitare profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, care va contribui la facilitarea procesului de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități;
  • aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și funcționarea Internatului psiho-neurologic pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale. Printre măsurile inovative sunt prevederile privind transformarea instituțiilor; dreptul de a crea și presta servicii comunitare de către instituții; o procedură nouă de admitere în plasament, precum și de revizuire sau prelungire a perioadei plasamentului beneficiarilor ș.a.;
  • aprobarea Planurilor de transformare a Internatului Psiho-Neurologic din s. Bădiceni, r. Soroca și a Casei internat pentru copii cu dizabilități mintale Orhei, care stabilesc acțiunile necesare, precum și persoanele responsabile, costurile, etc. a procesului de transformare a instituțiilor din prestator de servicii rezidențiale în prestator de servicii sociale comunitare destinate persoanelor cu dizabilități mintale.

De asemenea, în cadrul conferinței, viceministrul Anastasia Oceretnîi a menționat șirul acțiunilor dedicate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, care se vor desfășura în perioada 28 noiembrie-6 decembrie curent. Planul acțiunilor include: evenimente de promovarea a abilităților persoanelor cu dizabilități, ateliere, expoziții, mese rotunde ș.a, în cadrul cărora vor fi implicați autoritățile publice centrale, locale, ONG-urile , partenerii de dezvoltare și persoanele cu dizabilități.