Atragerea la răspundere penală în lipsa prevederilor legale a fost declarată neconstituțională. Decizia a fost pronunțată astăzi, de către Curtea Constituțională.

La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate ridicată de un avocat într-un dosar penal, aflat pe rolul Curții de Apel Chișinău. Autorul excepției de neconstituționalitate a solicitat exercitarea controlului constituționalității unor prevederi din Codul penal, Codul de procedură penală și Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție.

Curtea a reţinut că „acţiunile de la etapa urmăririi penale şi cele de la etapa judiciară sunt părţi componente ale unui proces inseparabil, care se încheie cu actul justiţiei – pronunţarea sentinţei. Or, fiecare act de la orice etapă a procesului poate fi luat în considerare sau poate fi lovit de nulitate şi astfel poate influenţa, în sens pozitiv sau în sens negativ, produsul final – condamnarea sau achitarea persoanei. Finalizarea acestui proces deschide posibilitatea utilizării dublului grad de jurisdicţie, sentinţa fiind pasibilă de atac cu apel şi recurs, în condiţiile legii”.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac. Aceasta intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.