Republica Moldova va avea doar două procuraturi specializate. Este vorba desprte Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale, informează 24h.MD.

Proiectul legii cu privire la organizarea şi funcţionarea procuraturilor specializate a fost adoptat astăzi, de Parlament în prima lectură.

Scopul instituirii a două procuraturi specializate este crearea unui sistem de justiție independent, eficient şi transparent.

Potrivit autorităților, procuraturile specializate vor avea buget separat, o organigramă distinctă cu împuterniciri speciale. Sediile acestora vor fi localizate în municipiul Chișinău, cu oficii teritoriale ce vor fi aprobate de Procuratura Generală, la propunerea procurorului-șef al procuraturii specializate.

Conform organigramei, sunt prevăzuți maximum 50 de procurori, 40 de consultanți ai acestora, 31 de ofițeri de urmărire penală şi de investigații, 10 specialiști şi 7 angajați în structura personalului tehnic și administrativ. Ofițerii de urmărire penală, cei de investigații și specialiștii vor fi selectați de către procurorul-şef și detașați de la alte instituții pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o perioadă similară, prin ordinul procurorului general.

Instituirea procuraturilor specializate se realizează conform Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Acţiunea se încadrează în măsurile prevăzute în Acordul de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Prevederile vor intra în vigoare la 1 august 2016.