Monitorizarea achizițiilor publice a 7 proiecte de infrastructură rutieră din mun. Chișinău efectuată de Expert-Grup, a scos în evidență un set de probleme privind efectuarea achizițiilor și lacune ce țin de organizarea achizițiilor și executarea lucrărilor. Procesul de monitorizare a acoperit achizițiile publice pentru lucrările de reabilitare a străzilor: A. Russo, Prigoreni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Ion Dumeniuc, Humulești, V. Alecsandri și Negruzzi efectuate în perioada 2012 – 2016. Bugetul total al lucrărilor respective la momentul actual este de 437,2 mil. lei acoperite din surse proprii precum și din contracte de împrumut cu BERD, BEI și Corporația Financiară Internațională (IFC). Totodată, anual mun. Chișinău alocă circa 3% din buget pentru reparații capitale și circa 9% pentru reparații curente.

Pe lângă constrângerile de buget, construcția și întreținerea infrastructurii rutiere depinde în mare măsură și de acțiunile întreprinse de autoritățile publice la toate etapele de achiziție, începând cu identificarea priorităților și terminând cu recepționarea lucrărilor. În acest, sens experții, au conchis că, în mun. Chișinău nu se poate vorbi despre existența unui proces bine articulat de identificare a proiectelor prioritare și de alocare a resurselor pentru acestea. Acest lucru lasă mult spațiu pentru includerea în buget a proiectelor pe „baza voinței politice”, cu riscul de a utiliza banii publici pe proiecte mai puțin importante. De asemenea, proiectele implementate nu țin cont pe deplin de necesitățile speciale pentru deplasarea persoanelor cu dezabilități.

De asemenea, au fost identificate și un set de abateri procedurale în procesul de achiziție a lucrărilor, precum și riscuri de corupție în atribuirea contractelor. S-a identificat că în unele cazuri documentația de tender a fost întocmită cu încălcarea cadrului legal existent, iar câteva companii participante la achiziții au fost favorizate în câștigarea contractului. În același timp, s-au identificat cazuri când companii înrudite au participat la licitații și au câștigat contractul final.

Pentru ameliorarea situației în domeniul respectiv, experții recomandă o serie de măsuri în plan instituțional, pe care ar trebuie să le întreprindă principalii actori implicați în procesul achizițiilor publice a lucrărilor de infrastructură rutieră. Primăria mun. Chișinău și Consiliul Municipal trebuie să asigure transparența bugetară și decizională prin publicarea deciziilor CMC și a rapoartelor de execuție a bugetului municipal, a rapoartelor de activitate, dar și revizuirea programului edilitar de reparație a străzilor, prin includerea unor informații adiționale, cum ar fi: gradul de uzură, intensitatea traficului, care va spori argumentarea deciziei de a face prioritare anumite străzi. În ceea ce privește activitatea DGTPCC, experții atenționează asupra gradului redus de competiție în cadrul achizițiilor publice și lipsa unor campanii de informare publică privind achizițiile planificate, care ar permite unui număr mai mare de furnizori să își prezinte oferta de servicii, și ca urmare ar reduce eventualele riscuri de coluziune.

De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor ar trebui să elaboreze un ghid privind riscurile de coluziune, care să includă principalii indicatori de risc pentru depistarea schemelor de coluziune, precum și pașii pe care trebuie să-i întreprindă o autoritate contractantă în cazul depistării acestor riscuri.