Experții coreeni sunt dispuși să acorde suport Republicii Moldova pentru implementarea programului național pentru securitate cibernetică, aprobat de Guvern în octombrie 2015. Aspecte ce țin de modalitățile concrete de suport din partea Agenției coreene  pentru Internet și Securitate Cibernetică (KISA) au fost puse în discuție în cadrul întrevederilor viceministrului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor Vitalie Tarlev cu conducerea KISA în Coreea.

Experții coreeni au prezentat activitatea Centrului național de monitoring al activității cibernetice și oportunitățile de aprofundare a colaborării bilaterale în acest domeniu specific – dezvoltarea cadrului național de management al securității cibernetice, perfecționarea legislației și reglementărilor de rigoare.

La fel, delegația MTIC a participat la lucrările Programul Global ICT Leadership Forum 2016, care s-a desfășurat la Seoul în perioada 10-13 octombrie. La reuniune au fost puse în discuții noi politici de dezvoltarea a sectorului IT precum și crearea ecosistemului favorabil dezvoltării afacerilor TIC (Startup Ecosystem).

În cadrul Sesiunii Ministeriale din cadrul Forumului, participanții au prezentat politicile promovate de Guvernul Republicii Coreea și guvernele țărilor invitate privind dezvoltarea sectorului TIC și evoluția tehnologică. Totodată, în programul Forumului au fost incluse seminare la Biroul pentru combaterea criminalității cibernetice, Startup-campusul din regiunea tehnologică Pangyo, Centrul de inovații KT, Expoziția și Forumul “Internet of Things”.