Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege propus de un grup de deputați PSRM și PDM cu privire la crearea unei subcomisiei parlamentare pentru exercitarea controlului parlamentar asupra executării hotărârilor, deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și hotărârilor Curții Constituționale (CC). Subcomisia va fi creată în cadrul Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități.

Potrivit Ministerului Justiției, domeniul respectiv ține de competența Parlamentului și este în concordanță cu Constituția Republicii Moldova.

În opinia autorilor proiectului, prin crearea acestei comisii va fi pus în aplicare mecanismul de control parlamentar care constă în monitorizarea permanentă a procesului de executare a hotărârilor, deciziilor CEDO și a hotărârilor Curții Constituționale. Deputații constată că Republica Moldova se află printre primele țări membre ale Consiliului Europei după numărul cererilor depuse la CEDO. Semnatarii proiectului mai susțin că, anual, Parlamentul este informat și despre neexecutarea unor hotărâri al Curții Constituționale.

Membrii subcomisiei vor audia și solicită informații de la autoritățile responsabile de elaborarea și implementarea măsurilor de executare a hotărârilor, deciziilor CEDO, precum și cele responsabile de executare a hotărârilor Curții Constituționale. Autorii propun ca președinte al subcomisiei să fie ales un reprezentant al opoziției parlamentare.