Guvernul de la Chișinău mai are la dispoziție o lună pentru a realiza angajamentele asumate în Foaia de parcurs. Până în prezent, reformele prioritare au fost realizate în proporţie de 68 la sută, informează 24h.MD.

Subiectul a fost examinat la ședința Comisiei guvernamentale pentru integrarea europeană.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, o altă parte din angajamentele asumate prin acest document sunt „în proces avansat de realizare”. Totodată, s-a menționat faptul că termenul de punere în aplicare a prevederilor Foii de parcurs expiră într-o lună, ceea ce impune un ritm sporit de definitivare a tuturor acțiunilor planificate.

De asemenea, membrii CGIE au audiat informaţiile prezentate de instituțiile abilitate cu privire la rezultatele reuniunilor comune cu Uniunea Europeană pe marginea implementării prevederilor Acordului de Asociere, în cadrul sub-comitetelor pentru economie, aspecte sociale și sectoriale, în domeniul sanitar și fito-sanitar, al celui pentru libertate, securitate și justiţie, precum și privind drepturile omului.

Conform constatărilor comune, Republica Moldova a înregistrat progrese pe toate dimensiunile menţionate în cadrul discuțiilor cu partenerii europeni. În același timp, au fost analizate punctual restanţele existente la anumite capitole și soluţiile pentru înlăturarea acestora.

În acest context, premierul Pavel Filip a cerut accelerarea acţiunilor necesare pentru realizarea în termen a angajamentelor asumate prin Foaia de parcurs şi a celor prevăzute în Planul Național pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE.