Îmbătrânirea și problemele persoanelor în etate ocupă un rol important și central în procesul de elaborare a politicilor. În acest sens, ieri, Grupul de referință al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei s-a întrunit în ședință pentru a examina proiectul Planului de acțiuni privind implementarea Ghidului de parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrînirii în politici (2017- 2021).

Noul Plan de acțiuni se bazează pe angajamentele Republicii Moldova care și le-a asumat în cadrul Planului Internațional de Acțiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea Activă și altor angajamente internaționale relevante și include următoarele obiective:

-Integrarea politicilor de îmbătrînire în toate ramurile de politici cu scopul de a armoniza societatea și economia cu schimbările demografice și a crea o societate pentru toate vârstele;

-Asigurarea integrării și participării depline a persoanelor în etate în societate;

-Promovarea creșterii economice echitabile și durabile ca răspuns la îmbătrânirea activă;

-Ajustarea sistemelor de protecție socială ca răspuns la schimbările demografice și consecințele de ordin social și economic;

-Promovarea învățăturii pe termen lung și adaptarea sistemului educațional pentru a preveni schimbarea condițiilor economice, sociale și demografice;

-Asigurarea calității vieții la toate vârstele și menținerea traiului independent, inclusiv sănătatea și bunăstarea.

Ca rezultat al discuțiilor, s-a decis ca până la sfârșitul lunii ianuarie toți membrii grupului de referință să vină cu propuneri și sugestii pentru a definitiva documentul, care ulterior să fie înaintat spre avizare.

La ședință au participat reprezentanții instituțiilor de stat, mediului academic şi societății civile.