Acțiunile din Foaia de parcurs privind reformele prioritare pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE, au fost discutate ieri, în cadrul şedinţei Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană (CGIE), prezidată de premierul Pavel Filip.

Astfel, instituţiile care înregistrează restanţe în implementarea Foii de parcurs în lunile martie-mai 2016 s-au angajat să întreprindă, în regim de urgenţă, acţiunile necesare pentru lichidarea acestora către mijlocul lunii iunie, inclusiv prin sincronizarea mai eficientă a activităţilor cu Parlamentul şi alte instituţii ale statului implicate în acest  proces.

De asemenea, s-a examinat nivelul de pregătire pentru reuniunea Dialogului Republica Moldova – Uniunea Europeană privind drepturile omului şi pentru reuniunea Subcomitetului de asociere RM – UE pentru libertate, securitate şi justiţie, care vor avea loc în perioada 8-9 iunie 2016, la Bruxelles.

Premierul Pavel Filip a solicitat autorităţilor publice responsabile să asigure o reprezentare calitativă a Republicii Moldova în cadrul evenimentelor respective.