Agenda reformelor prioritare a Republicii Moldova a fost discutată în cadrul întrevederii viceministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Daniela Morari, cu adjuncţii misiunilor UE şi SUA în Republica Moldova, Wicher Slagter şi Julie Stufft.

Viceministrul Morari a reiterat importanţa acordată implementării adecvate a Acordului de Asociere RM-UE pentru întreg procesul de reformare a ţării. Au fost prezentate succint şi rezultatele înregistrate în prima jumătate a anului în acest domeniu.

De asemenea, a fost efectuată o trecere în revistă a situaţiei privind realizarea acţiunilor incluse în Foaia de Parcurs elaborată ca urmare concluziilor Consiliului UE din februarie. Interlocutorii au constatat un nivel avansat de implementare a acestui document, reiterând importanţa menţinerii ritmului accelerat de reformare şi după data-limită fixată de 31 iulie 2016.