Ministerul Economiei anunță concurs de selectare a candidaturii pentru ocuparea funcției vacante „de administrator principal al Zonei Economice Libere „Bălți”. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, este data de 3 iunie 2016, ora 16:00.

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de administrator principal al ZEL „Bălți” pot fi expediate prin e-mail: alexandru.vidmidi@mec.gov.md sau depuse pe adresa – mun. Chişinău, piaţa Marii Adunării Naţionale, 1 (bir.235, persoana de contact Alexandru Vidmidi)

Documentele adiționale ce țin de organizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator principal al ZEL „Bălți” sunt plasate pe pagina web a Ministerului Economiei la rubrica „posturi vacante”.

În cazul depunerii declarației pe propria răspundere, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului (cazierul) în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

La luarea deciziei finale privind desemnarea candidaturii noului administrator principal, ministerul Economiei va consulta și opinia rezidenților Zonei Economice Libere „Bălți”.