Cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de lege privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, SA CET-Nord și BERD pentru finanțarea proiectului de reabilitare a sistemului termoenergetic din municipiul Bălți. Grantul în valoare de 3 mln. Euro va fi alocat din Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și de Mediu (E5P).

Potrivit unui comunicat de presă, acordul trilateral dintre Republica Moldova, reprezentată de Ministerul Economiei, SA ”CET-Nord” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care gestionează fondul E5P a fost semnat la 1 aprilie curent.

Proiectul prevede retehnologizarea centralei termice care funcționează pe bază de cărbune în centrală termică pe bază de biocombustibil, instalarea a trei motoare pe gaz cu capacitatea de 4,4 MW, fiecare pentru generarea simultană de energie termică și electrică.

De asemenea, se are în vedere substituirea pompelor de rețea şi montarea convertizoarelor de frecvență la instalațiile de pompare, instalarea în blocurile locative a 169 puncte termice individuale etc.

În rezultatul implementării proiectului de modernizare a sistemului termoenergetic din Bălți vor beneficia de energie termică la tarife accesibile circa 100 000 de consumatori. De asemenea, locuitorii municipiului  vor beneficia de un mediu mai curat, cu emisii minime de CO2 şi alte gaze cu efect de seră.

Menționăm că proiectul de modernizare a sistemului termoenergetic din mun. Bălți are un buget total de 10 mln. Euro, dintre care 3 mln. Euro constituie grant acordat din mijloacele E5P, iar 7 mln. Euro credit acordat în 2015 de BERD întreprinderii SA “CET-Nord”.

Acesta este primul proiect din Moldova care beneficiază de finanţare din fondul E5P, la care Republica Moldova a aderat recent. Partenerii care au contribuit la acest fond pentru Republica Moldova sunt Uniunea Europeană, Suedia, Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Lituania, Moldova, Norvegia, Polonia, România și Republica Slovacă. Fondul are un capital de 180 milioane de euro și este administrat de BERD.