Pentru semestrul II, 2016, Comisia Guvernamentală pentru Integrare Europeană (CGIE) și-a propus să atingă anumite obiective în vederea implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Membrii CGIE s-au reunit ieri într-o nouă şedinţă, prezidată de Prim-ministrul Pavel Filip, la care s-a discutat planul de acțiuni.
Printre priorităţile CGIE pentru perioada vizată se numără şi iniţierea procesului de elaborare a unui nou Program Naţional de Implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019, dat fiind că documentul corespunzător, care este în vigoare în prezent, expiră la finele anului curent.
În acest context, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Andrei Galbur, a subliniat că, “procesul respectiv este unul complex, care implică consultări cu societatea civilă şi grupurile ţintă vizate, precum şi cu echipa tehnică pentru a îmbunătăţi mecanismul de coordonare şi raportare”.
Premierul Pavel Filip a menţionat, în cadrul reuniunii, că exemplul implementării Foii de parcurs privind agenda reformelor prioritare în prima jumătate a anului curent a arătat că, prin muncă și colaborarea eficientă dintre factorii responsabili au loc realizeazări  ambiţioase obiective.
Şeful Executivului a cerut membrilor CGIE să asigure în continuare îndeplinirea în totalitate a angajamentelor asumate în faţa cetăţenilor R.Moldova şi a partenerilor de dezvoltare.