În perioada 26-28 octombrie, Ministerul Apărării, în colaborare cu Institutul pentru Securitate Incluzivă (ISI) din Statele Unite ale Americii şi Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Chişinău (CID NATO), desfăşoară un atelier de lucru care are ca obiectiv elaborarea Planului naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU, transmite 24H.MD.

La eveniment participă reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi societăţii civile, care au tangenţe cu implementarea Rezoluţiei 1325, care pe parcursul a trei zile vor discuta despre provocările asupra securităţii Republicii Moldova şi rolul femeilor în procesul de prevenire şi transformare, precum şi instrumentele utilizate în aplicarea în practică a prevederilor Rezoluţiei respective în ţara noastră.

Prezent la atelierul de lucru, viceministrul Apărării Gheorghe Galbura a evidenţiat importanţa unui plan de implementare a Rezoluţiei 1325 la nivel naţional, salutând implicarea fiecărei instituţii în elaborarea unui asemenea document.

Viceministrul Galbura a declarat că necesitatea unui astfel de plan a fost sugerată de grupul de experţi NATO care în 2013 au efectuat o evaluare cu privire la progresul înregistrat de Republica Moldova în implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului RM-NATO (IPAP).

Astfel, Ministerul Apărării, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a inclus Rezoluţia 1325 în documentele de politici naţionale, a studiat cele mai bune practici în domeniul implementării Rezoluţiei 1325 din Suedia, Georgia, Estonia, Elveţia, Serbia, Macedonia, ţări care au elaborat propriile planuri naţionale de acţiuni cu privire la implementarea Rezoluţiei respective.

Ulterior, Ministerul Apărării a iniţiat un amplu proces de autoevaluare inter-instituţională pe dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare naţională, cu participarea reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Vamal, Ministerului Apărării, Centrului Naţional Anticorupţie, precum şi reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale cum ar fi: Misiunea UN Women în Moldova, Misiunea OSCE în Moldova, CID NATO în Moldova şi Gender-Centru.

De notat că Rezoluţia 1325 prevede integrarea dimensiunii de gen în toate procesele de luare a deciziilor, în special în domeniul asigurării păcii şi securităţii prin extinderea rolului şi contribuţiei femeilor în cadrul operaţiunilor internaţionale de menţinere a păcii, inclusiv în calitate de observatori militari, personal umanitar şi poliţie civilă.