Cel mai important document național de politici în domeniul prevenirii și combaterii corupției, Strategia Națională Anticorupție pentru anii 2017-2020, a fost supus ieri dezbaterilor publice.

Proiectul de Strategie propune o nouă abordare, la baza căreia este Studiul de scanare a sistemului integrității(SNI) din Moldova, elaborat în 2013 de către Transparency International Moldova. Astfel, Strategia dezvoltată în baza SNI este construită pe 7 piloni de integritate:

Parlamentul, Guvernul, sectorul public și administrația publică locală, Justiția și agențiile anticorupție, Comisia Electorală Centrală și partidele politice, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului și Sectorul privat.

Evaluarea strategiei precedente a demonstrat necesitatea unei abordări mai complexe, motiv pentru care noul document își propune să  descurajeze implicarea în acte de corupție și să recupereze bunurile provenite din infracțiuni de corupție. Totodată,  o prioritate va fi etica și integritatea în sectoarele public și privat, precum și transparența partidelor și instituțiilor publice.

Noul document de politici vine să elimine deficiențele de aplicare efectivă a cadrului legal și instituțional în domeniu, or strategia pentru anii 2015-2017 era axată mai mult pe reformă, restructurare şi acțiuni de modificare a legislației, fiind omisă componenta de punere în aplicare eficientă a modificărilor legislative și instituționale.

De mentionat este că la elaborarea Strategiei au participat experți anticorupție reprezentanți ai ONG-urilor din domeniu, astfel, documentul conține deja viziunea societății civile.

Totodată, proiectul de Strategie este conectat și se axează pe Obiectivele Globale de Dezvoltare, în particular, Obiectivul 16, care prevede angajamentele țărilor lumii de a combate și reduce corupția în toate formele ei.