Întru executarea indicației conducătorului autorității publice centrale de mediu privind lichidarea gardurilor și altor construcții neautorizate în albia râului Răut, au fost convenite sectoare și elaborat un grafic de executare a lucrările de curățire.

Ministrul Mediului Valeriu Munteanu a vizitat segmentul râului Răut din apropierea  comunei Trebujeni, Orhei. Scopul vizitei a fost  de a inspecta eficiența acțiunilor întreprinse. Deja au fost eliminate peste o sută de garduri din nuiele construite în râul Răut de localnici pentru a prinde peşte, dar care afectează grav mediul, flora şi fauna râului. Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Piscicol , alte instituții ale Ministerului Mediului, continuă curățirea râului Răut de garduri și alte construcții neautorizate, instalate de braconieri pentru a extrage pește ilegal.

Chiar dacă acțiunile au loc constant, cei deprinși să opereze ilegal  continuă să instaleze garduri noi, după ce inspectorii le distrug pe cele vechi. Aceste îngrădiri împiedică accesul peștilor către zonele superioare ale râului și contribuie la accelerarea proceselor de colmatare a albiei râului Răut. Deșeurile scoase din apă, plasele de metal, gardurile din nuiele, piloni, etc. au fost transportate la gunoiștile localităților din preajma râului.

Ministrul Valeriu Munteanu: „Acțiunile de curățire vor continuă până la îndepărtarea tuturor opreliștelor clandestine. Este vădit faptul că acțiunile întreprinse au revigurat cursul apei, imaginea generală nu mai este afectată de gunoiul oprit artificial pe oglinda. Spre regret, în unele localități, unde au fost scoase barierele artificiale, acestea au apărut peste câteva zile din nou. Vă asigur că angajații Ministerul Mediului al Republicii Moldova au suficientă perseverenţă pentru a impune şi în acest caz respectul pentru mediu.”