Ministerul Justiției a lansat un apel în adresa organizațiilor neguvernamentale din țară privind depunerea cererilor pentru înregistrarea în lista benefciarilor Legii 2%. Astfel, asociațiile obștești, fundațiile, instituțiile private, cultele religioase și alte organizații pot să depună toate actele necesare până la data de 29 decembrie curent.

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Justiției, „solicitanții pot beneficia de acest mecanism dacă activează cel puțin un an, nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare și desfășoară activități de utilitate publică / sociale, morale, culturale sau de caritate. Cererea de includere pentru anul 2017 poate fi depusă în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actului juridic”.

De asemenea, în dosarele depuse, potențialii beneficiari ai legii trebuie indice denumirea organizației, data întregistrării, numărul de identificare de stat, datele de contact, activitățile realizate și datele bancare la care vor fi transferat fondurile.

Mai mult, organizațiile trebuie să prezinte și o declarație de proprie răspunde care să ateste faptul că nu au susținut și, pe perioada valorificării surselor obținute în urma desemnării procentuale, nu vor susține activitatea unui partid politic, a unei organizații social-politice sau a unui candidat la alegeri.

Ulterior, în perioada 1 – 30 septembrie a fiecărui an, solicitanții vor depune cererile de înregistrare, iar organizațiile deja incluse în lista beneficiarilor desemnării procentuale vor fi transferate automat, în cazul în care nu a fost solicitată excluderea, printr-o cerere scrisă. De asemenea, dacă solicitantul nu a prezentat informația completă, Ministerul Justiției îl va notifica prin e-mail, în termen de 20 de zile lucrătoare de la expirarea datei limită pentru depunere și, timp de 10 zile de la recepționarea notificării, acesta va putea remedia neajunsurile.

În carul emisiunii „Țara lui Dogaru” de la Publika TV, Alexandrina Culcițchi, șefa direcție Organizații Necomerciale din cadrul Ministerului Justiției, a menționat că de pe lângă Ministerul Justiției există și comisia de certificare.

„Există comisia de certificare de pe lângă Ministerul Justiției, care atribuie statutul de utilitate publică. Însă nu este nevoie ca beneficiarul să dețină acest certificat. Este suficient să aibă în statut că desfășoară una din activitățile prevăzute în legea cu privire la asociațiile obștești”, a spus Alexandrina Culcițchi.

După ce organizațiile respective sunt înregistrate ca beneficiare ale Legii, persoanele fizice le pot selecta și l transmite 2% din impozitul pe venit. Persoanele fizice vor depune o declarație în care într-un câmp special vor indica codul fiscal al organizației pe al cărei cont doresc să transmită banii, a declarat șefa Direcției metodologia impozitelor și impozitare internațională din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Olga Golban. Ea a precizat că singura condiție este ca persoana respectivă să nu aibă datorii la bugetul de stat.