Potrivit datelor statistice, la începutul anului 2019, în ţară locuiau 558,4 mii persoane cu vârsta de şi peste 60 de ani, ceea ce constituie 20,8% din numărul total al populației cu reședință obișnuită, transmite 24h.md.

Circa 60% din numărul total al vârstnicilor sunt femei. Referitor la structura acestui contingent de vârstă, se constată că fiecare a treia persoană are între 60-64 ani, iar 11,3% sunt persoane care au depășit vârsta de 80 ani.

Datele statistice arată că ponderea persoanelor în vârstă de peste 60 ani este în creştere continuă. În ultimii cinci ani a crescut vizibil ponderea vârstnicilor din grupul de vârstă 65-69 de ani – cu 11,2 puncte procentuale.

În anul 2018, comparativ cu anul 2014, coeficientul de îmbătrânire al populaţiei a înregistrat o majorare cu 3,3 puncte procentuale, ceea ce corespunde unui nivel înalt de îmbătrânire demografică. Totodată, populaţia feminină şi masculină îmbătrâneşte în mod diferit.

Coeficientul îmbătrânirii populaţiei feminine este cu 6,3 p.p. mai înalt faţă de cel al bărbaţilor şi constituie 23,8%, comparativ cu 17,5% în cazul bărbaţilor.

Dacă la naștere raportul dintre bărbați și femei în anul 2018 a fost de 106 băieți la 100 fete, atunci, pentru persoanele de 60 ani și peste, acest raport se micșorează de aproape 1,6 ori, constituind 67 bărbați la 100 femei.

În prezent, durata medie a vieţii femeilor, ce au atins vârsta de 60 ani, constituie 19,2 ani, iar a bărbaţilor -14,8 ani, diferenţa fiind de 4,4 ani.

Principalele cauze ale mortalităţii vârstnicilor sunt bolile aparatului circulator (67,8% din totalul decedaţilor din această grupă de vârstă), tumorile maligne (15,2%) şi bolile aparatului digestiv (6,8%). Această tendință se observă atât la bărbați, cât și la femei, fiind numită supramortalitate masculină, și este înregistrată în toate clasele principale de deces.

Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2019, numărul pensionarilor a constituit 703,9 mii persoane, inclusiv 21,4 mii pensionari angajați ai organelor de forță. Circa 75% din totalul pensionarilor sunt pensionarii pentru limita de vârstă (526,7 mii).

Datorită ponderii mai mari în numărul populaţiei vârstnice şi diferenţei de longevitate dintre femei şi bărbaţi, 70,6% din total pensionari pentru limită de vârstă sunt femei. Persoanele în vârstă de 60 ani și peste dețin o pondere de 91,0% în totalul pensionarilor pentru limită de vârstă, dintre aceștia 67,7% fiind femei.