Premierul Filip s-a întâlnit cu reprezentanții PNUD și ai Companiei „Ernst&Young” din Letonia, care au început realizarea analizei instituționale și funcționale a Cancelariei de Stat și a Cabinetului prim-ministrului. Studiul respectiv va sta la baza procesului  de reformare a Cancelariei de Stat, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

Pavel Filip a  menționat importanţa evaluării, care se înscrie în lanțul de activități în contextul lansării Reformei Administrației Publice (RAP).

Premierul a scos în evidență și recomandările prezentate în Raportul de evaluare cu privire la Administraţia Publică din Republica Moldova, elaborat în cadrul proiectului SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management).

Totodată, șeful Guvernului a exprimat încrederea că această colaborare va contribui la atingerea obiectivului comun de consolidare a rolului Cancelariei de Stat în calitate de „Centru al Guvernului”, dar și va îmbunătăți și raționaliza procesele operaționale și decizionale intra și inter instituționale.

La rândul său, Daina Belicka, liderul de echipă al Companiei ”Ernst&Young” a vorbit despre activităţile care urmează să fie întreprinse în cadrul exerciţiului de evaluare, menţionând că o atenţie deosebită va fi acordată funcţionalităţii şi cooperării între Cabinetul Prim-ministrului și Cancelaria de Stat.