Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică  (CSŞDT) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a aprobat un proiect de hotărâre care prevede revenirea la „â” şi „sunt” în grafia limbii române, potrivit normelor ortografice cuprinse în „Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române”, ediţia a II-a, Bucureşti, 2005, transmite 24h.MD.

Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile Legii,  potrivit căreia denumirea corectă a limbii de stat (oficiale) a Republicii Moldova este limba română.

Totodată, CSŞDT a pus în sarcina Institutului de Filologie al AȘM elaborarea unei metodologii privind aplicarea normelor ortografice ale scrierii lui „â” şi „sunt” în grafia limbii române, ţinând cont de Hotărârea Adunării Generale a Academiei Române din 17 februarie 1993.

Raportul cu privire la aplicarea normelor ortografice ale scrierii lui „â” şi „sunt” în grafia limbii române a fost prezentat în cadrul CSŞDT de directorul adjunct al Institutului de Filologie al AŞM, doctorul în filologie Nina Corcinschi.

„Iniţiativa a fost susţinută de întreaga comunitate academică, dar Parlamentul a tergiversat aprobarea acestei hotărîri. Întrucît există multe reacţii din partea societăţii civile privind contradicţia care există la etapa actuală între ortografierea lui  „î” din „i”  sau „â” din „a”, şi „sunt” sau „sînt”, Institutul de Filologie a reiterat acest proiect de elucidare a neconcordanţelor sus-numite, care a fost examinat şi aprobat astăzi în cadrul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică”,  a precizat Nina Corcinschi.

Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat de Guvern, pentru a fi ulterior prezentat spre aprobare Parlamentului R. Moldova.