Deținătorii de patentă care nu au înregistrat niciun venit în perioada stării de urgență vor începe să primească, din 12 mai, ajutorul de șomaj de 2775 de lei. Ajutorul de şomaj unic se achită de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”. Pentru a primi suma indicată, beneficiarii se pot adresa din această dată la orice oficiu poştal cu buletinul de identitate.

Potrivit Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, ajutorul de şomaj unic în cuantum de 2775 lei îl vor primi titularii care deţin patenta valabilă la data declarării stării de urgenţă (17.03.2020), persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor) și persoanele fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie, horticultură şi de obiecte ale regnului vegetal.

Condiţia de acordare a ajutorului de şomaj unic este că persoana, care se încadrează în una din categoriile menţionate, în luna martie 2020 să nu fi realizat niciun venit asigurat. Nu este necesar ca persoana să depună cerere pentru acordarea ajutorului de şomaj unic.

Ajutorul de şomaj unic se va achita deținătorilor de patentă până în data de 30 iunie 2020.