Guvernul va înainta Curții Constituționale sesizarea cu privire la inițierea procedurii disciplinare în privința judecătorului Curții Constituționale (CC), Nicolae Roșca. La baza sesizării Guvernului stă o declarație a magistratului făcută în timpul examinării legalității Acordului de credit cu Federația Rusă, potrivit căreia ”Noi nu am murit nici după dispariția unui miliard din bugetul de stat și nu vom muri nici după aceste 200 de milioane”.

Potrivit legislației, СС poate aplica judecătorilor, în funcţie de gravitatea abaterii, sancţiuni disciplinare precum avertisment, mustrarea sau ridicarea mandatului de judecător al CC.

Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, a declarat în cadrul ședinței Guvernului, că afirmația magistratului Roșca este una inadmisibilă pentru statutul și funcția de judecător al CC și aduce o atingere gravă imaginii Curții. În același timp, conform Legii cu privire la Curtea Constituțională, judecătorul Curții Constituționale este obligat să nu permită folosirea funcţiei sale în scop de propagandă de orice fel.

”Noi sesizăm CC ca să spună dacă este adecvat ca un judecător al CC să facă propagandă. Considerăm că judecătorul Curții Constituționale, Nicolae Roșca, în cadrul ședinței din 7 mai, a trebuit să se abţină de la orice comentariu în legătură cu o cauză aflată în curs de judecare”, a declarat ministrul.