În cadrul ședinței de ieri, Cabinetul de miniștri a aprobat lista câştigătorilor Premiului Naţional din ediţia 2016. Potrivit deciziei Guvernului, personalităţile cu cele mai remarcabile realizări, cu impact major asupra domeniilor de importanţă naţională, vor fi premiate cu câte 100 de mii de lei.

Potrivit Serviciului de presă al Executivului, laureaţii Premiului Naţional au concurat în patru domenii, conform sferei de activitate şi rezultatele deosebite obţinute. Astfel, Premiul Naţional în domeniul ştiinţei a fost acordat lui Constantin Eţco, doctor habilitat în ştiinţe medicale, pentru contribuția sa în dezvoltarea managementului sistemului de sănătate și implementarea asigurărilor medicale obligatorii în Republica Moldova. La aceeaşi categorie, pentru valorificarea istorico-științifică a moștenirii intelectuale a lui Dimitrie Cantemir și promovarea acesteia pe plan internațional, a fost apreciat academicianul Victor Ţvircun.

În domeniul tehnologiilor au fost acordate două premii, şi anume: doctorului în ştiinţe agricole Gheorghe Gaberi şi doctorului habilitat în ştiinţe tehnice Constantin Sîrghi, pentru crearea și implementarea soiurilor autohtone și a tehnologiilor moderne în sectorul vitivinicol național, precum şi conferenţiarului universitar Anatolie Zolotcov, pentru soluțiile tehnologice privind rezistența pereților structurali de beton armat a clădirilor la acțiuni seismice.

Cele mai multe premii în anul curent au fost acordate personalităţilor din domeniul culturii şi artei. Nicolae Glib a fost apreciat pentru excelență în carieră sa muzicală, Petru Hadîrcă – pentru promovarea artei teatrale în Republica Moldova şi peste hotare, iar Virgiliu Mărgineanu şi Leontina Vataman-Mărgineanu, pentru inițierea și organizarea cu succes a Festivalului Internațional de Film Documentar „Cronograf”. Laureaţi ai Premiului Naţional 2016 au mai fost desemnaţi: scriitorul Andrei Ţurcanu, pentru lucrările de critică literară și poezie ,,Arheul marginii și alte figuri” și ,,Zăpezi în august”, poetul Traian Vasilcău, pentru trilogia psalmodică „Regăsit în cer”, promovarea literaturii naţionale peste hotare și organizarea evenimentelor culturale de susţinere a tinerelor talente, şi Simion Zamşa, pentru activitatea fructuoasă în domeniul artei plastice, inclusiv Opera omnia.

Premiul Naţional se acordă anual de Guvern, ca semn de gratitudine pentru rezultatele obţinute în diverse arii de activitate, inclusiv: cercetare, dezvoltare tehnologică și culturală. Selectarea laureaţilor se face prin vot secret de către o comisie formată din Prim-ministrul Republicii Moldova, miniştri şi conducători ai instituţiilor de resort, oameni de creaţie şi reprezentanţi ai mediului academic. Ceremonia festivă de înmânare a Premiului Naţional va avea loc vineri, 26 august 2016, la Palatul Republicii.