Executivul a aprobat, ieri, două decizii privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordurilor Financiare, din cadrul Instrumentului European de Vecinătate (pentru Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020 şi pentru Programul Operaţional Comun România – Moldova 2014 – 2020), încheiate între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România.

Primul Acord prevede o asistență financiară sub formă de grant în valoare de 49 milioane de euro, pentru finanțarea activităților care vor fi implementate de beneficiarii din Republica Moldova și alte şapte state (România, Ucraina, Georgia, Armenia, Bulgaria, Grecia, Turcia). Conform documentului, vor fi puse în aplicare mai multe proiecte care au scopul de a îmbunătăţi nivelul de trai al oamenilor din regiunile riverane ale Bazinului Mării Negre prin creşterea economică sustenabilă şi protecţia în comun a mediului. Acțiunile eligibile în cadrul programului țin de promovarea afacerilor şi antreprenoriatului, promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a deşeurilor maritime în regiunea Bazinului Mării Negre.

Cel de-al doilea Acord, în valoare de 89,1 milioane de euro, este, de asemenea, sub formă de grant şi prevede finanţarea activităților care vor fi implementate de beneficiarii din Republica Moldova și România, pentru proiecte de dezvoltare în regiunile de frontieră între cele două state. Acestea vor conţine acțiuni comune în domeniile educației, conservării și protecției patrimoniului istoric și securității de frontieră.

În ambele cazuri, acordurile de finanţare prevăd co-finanțarea activităților stipulate în proiecte din partea beneficiarilor în valoare de 10% fiecare. Acordurile urmează să fie semnate pe 12 decembrie curent din numele Guvernului Republicii Moldova, iar după semnare – ratificate de către Parlament.