Elevii din gimnazii și licee vor fi notați după o metodologie nouă. Colegiul Ministerului Educației a aprobat, în acest sens, un șir de modificări ale Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, informează 24h.MD.

Printre modificări se numără trecerea la abordarea unică de calculare a notelor medii semestriale și anuale în învățămîntul gimnazial și liceal. Prevederea în cauză presupune excluderea părții de subiectivism care poate fi prezentă în activitatea de evaluare realizată de cadrul didactic (valabilă până în prezent prin aplicarea principiului de rotunjire a notelor medii semestriale).

O altă schimbare ține de modalitățile de calculare a mediei generale (anuale/semestriale) a elevului prin introducerea calculului mediei aritmetice a notelor semestriale/anuale pe care elevii le vor obține la disciplinele obligatorii și cele opționale.