La un an de la discuțiile privind o nouă strategie de protecție a aerului, un proiect oficial în acest sens a fost lansat de curând la Chișinău. Este vorba de „Întărirea capacităților pentru alinierea la obiectivele climatice ale UE a țărilor din cadrul Parteneriatului Estic”, discutat în cadrul primului atelier de lucru, unde au fost prezentate primele recomandări pentru dezvoltarea acestei misiuni.
Concluziile primei misiuni în cadrul proiectului au fost prezentate de Ulrich Zimmermann, expert în domeniul protecției mediului, șef al Departamentului de monitorizare a calității aerului din cadrul Agenției de Protecție a Mediului a Landului Federal Saxonia-Anhalt din Germania.
Scopul proiectului este oferirea suportului în dezvoltarea și implementarea legislației în domeniul politicii climatice și protecției aerului, incluse în Acordul de Asociere cu UE.
În Republica Moldova, proiectul se va axa pe dezvoltarea strategiei de protecție a calității aerului și evaluarea cadrului instituțional în vederea identificării modului de transpunere a cinci directive conexe domeniului protecției aerului/schimbărilor climatice.
Martina Kolb, managerul proiectului regional „EaP Climate” a prezentat proiectul, menționînd că deși misiunea curentă a expertului s-a axat în mod deosebit pe aspecte ce țin de monitorizare a calității aerului, acesta este doar punctul de plecare, iar Strategia urmează să conțină prevederi inclusiv de țin de prevenirea polării și mitigarea acesteia.
Au avut loc consultări cu specialiști de la Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Ministerului Economiei, Agenția de Eficiență Energetică, Institutul de Ecologie și Geografie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Sănătății și Oficiile: „Ozon”, „Carbon” și „Schimbarea Climei”.
În cadrul evenimentului a fost menționat că protecția calității aerului este un domeniu intersectorial și în dezvoltarea strategiei vor fi implicați reprezentanți ai mai multor instituții guvernamentale, organizațiilor non-guvernamentale și a sectorului academic.