Premierul Pavel Filip a vizitat, astăzi, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) şi Centrul Republican de Diagnostică Veterinară (CRDV).  Prim-ministrul a dorit să cunoască personal capacitatea și problemele cu care se confruntă laboratoarele, mai ales în contextul pericolului răspândirii virusului de pestă porcină africană, care a ajuns în regiunile din Ucraina, aflate în imediată apropiere de hotarele Republicii Moldova.

Şeful Executivului a menţionat că a luat această decizie într-un context de alertă pentru instituția responsabilă în acest domeniu, având în vedere nivelul de risc pentru sănătatea oamenilor din ţara noastră, precum şi pentru ramurile economiei naţionale.

Pavel Filip a luat cunoștință de activitatea laboratoarelor şi a discutat cu angajaţii, unde s-a interesat de nivelul de dotare al instituţiei, dar și de capacitatea de a face faţă provocărilor în domeniul siguranţei alimentare, inclusiv privind neadmiterea răspândirii pe teritoriul Republicii Moldova a virusului de pestă porcină africană.

Responsabilii din cadrul autorităţilor vizate au menţionat că Republica Moldova dispune de echipament performant, care corespunde tuturor standardelor internaţionale şi sunt întreprinse toate măsurile necesare pentru a nu admite situaţii critice în acest domeniu.

Ulterior, Prim-ministrul a avut o discuţie cu angajaţii ANSA, la sediul instituţiei, despre sarcinile care stau în faţa acestora, problemele cu care se confruntă şi modalităţile de soluţionare a acestora.

Pavel Filip a menţionat că, în ultima jumătate de an imaginea instituţiei s-a îmbunătăţit, fiind înregistrate mai multe realizări, dar mai există şi multe restanţe. În context, Premierul s-a referit la necesitatea sporirii capacităţilor instituţiilor de profil, inclusiv a salariilor angajaţilor acestora. În acest context, Pavel Filip a spus că şi această problemă este în atenţia Guvernului şi va fi abordată în toată complexitatea sa.

De asemenea, Prim-ministrul a vorbit despre măsurile Guvernului întreprinse în acest scop, menţionând că, după restabilirea relaţiilor cu partenerii de dezvoltare, este necesar de concentrat eforturile în implementarea reformelor pentru asigurarea supremaţiei legii şi a unui mediul de afaceri atractiv, a stabilităţii sistemului bancar, promovarea reformei în domeniul asigurărilor sociale, dar şi a administraţiei publice.

Şeful Executivului a subliniat, totodată, importanţa unei comunicări eficiente între instituţiile responsabile de siguranţa alimentară în ţara noastră, inclusiv cu instituţiile similare din alte ţări, dar şi a informării adecvate a populaţiei pentru a proteja sănătatea cetăţenilor noştri şi a preveni riscurile în acest domeniu.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor este autoritatea administrativă cu activitate națională responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.