GEYC (Group of the European Youth for Change) din România lansează Programul de Cooperare Strategică „Support Moldova” (2016-2018).

Acesta vizează susținerea parcursului european al Republicii Moldova prin sprijinirea și dezvoltarea de competențe în cadrul a trei categorii de grup țintă: tinerii, organizațiile nonguvernamentale și autoritățile publice.

Potrivit membrilor grupului, programul de cooperare strategică „Support Moldova” se încadrează obiectivelor Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, precede președenția Consiliului Uniunii Europene deținută de România în 2019, e circumscris obiectivelor Programului României de Cooperare pentru Dezvoltare (2012-2016), în special în ceea ce privește tranziția spre democrație și educația și se integrează în strategia PRISMA European Network.

Perioada de desfășurare a programului este 31 august 2016 – 31 decembrie 2018 și poate fi identificat pe rețele sociale accesându-se #SupportMoldova.

Grupurile țintă ale programului sunt tinerii din România și Republica Moldova, în special cei de 18-25 de ani cu oportunități reduse; organizațiile nonguvernamentale din România și Republica Moldova, în special cele de tineret și cele a căror misiune vizează consolidarea statului de drept; autoritățile publice locale și centrale din România și Republica Moldova, în special acelea care lucrează nemijlocit cu tinerii sau a căror activitate îi vizează în mod direct pe aceștia.

Printre rezultatele care se doresc a fi obținute se regăsește informarea a 1000 de tineri din Republica Moldova cu privire la oportunitățile de dezvoltare personală și profesională de care pot beneficia prin intermediul apartenenței la Comunitatea GEYC. Se mai dorește formarea a 200 de tineri din Republica Moldova în vederea unei competitivități mai ridicate pe piața muncii la nivel european și pentru creșterea nivelului lor de participare la viața comunității. Un alt obiectiv este capacitarea a 50 de organizații nonguvernamentale din Republica Moldova prin acordarea de asistență și prin schimbul de bune practici.

100 de tineri, reprezentanți ONG-urilor și reprezentanții autorități publice din Republica Moldova vor fi implicați în programe de mobilitate desfășurate în Uniunea Europeană și în alte țări membre ale Consiliului Europei.