Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale verifică starea de pregătire a stațiilor de  salvare pe apă. Raziile  salvatorilor se desfășoară în perioada 1-9 decembrie 2016 și au drept scop de a controla pregătire celor care intervin la salvarea oamenilor prăbușiți sub gheața fragilă și nivelul de dotare a specialiștilor.

Conform datelor Serviciului Situații Excepționale în Republica Moldova sunt 19 stații de salvare în preajma bazinelor acvatice, 10 dintre care se află în municipiul Chișinău. Specialiștii care lucrează la stații trebuie să cunoască tehnicile de salvare a persoanelor din apă, dar și manevrele de scoatere la suprafață a  oamenilor prăbușiți sub gheața lacurilor. Angajații Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale verifică echipamentul individual și colectiv, iar în cazul depistării unor nereguli întocmesc prescripții pentru lichidarea neajunsurilor. Îndeplinirea tuturor condițiilor privind dotarea corespunzătoare a stațiilor le revin autorităților publice locale, în gestiunea cărora se află obiectivele.

Mai mult, acestea trebuie să asigure stațiile cu personal, care să poată interveni în situații de risc. La moment la cele 19 stații de salvare din țară activează doar 60 % din numărul necesar de angajați, care sunt gata să intervină în situații de risc. Conform ultimelor verificări efectuate de angajații Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, salvatorii stațiilor de salvare sunt bine pregătiți teoretic și practic și pot face față cu succes unor situații excepționale. O problemă majoră o reprezintă accidentele pe apă la bazinele neamenajate cu stații de salvare, unde în perioada rece a anului mai multe persoane au avut de suferit.

În Republica Moldova sunt peste 4200 bazine acvatice, dintre care doar 19 au stații de salvare.