Serviciul Vamal și Uniunea Europeană continuă dialogul privind strategiile de dezvoltare și modernizare a sistemului vamal al Republicii Moldova. Despre aceasta au convenit Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie și Șeful Delegației UE în Republica Moldova, E.S. Pirkka Tapiola în cadrul unei ședințe de lucru.

În acest context, Vitalie Vrabie le-a mulțumit reprezentanților UE pentru sprijinul consecvent acordat autorității vamale, care este realizat prin diverse proiecte de asistență cu investiții în infrastructură și sisteme informaționale. El a precizat că respectivele proiecte contribuie semnificativ la eficientizarea activității și alinierii la normele internaționale.

”Reformele Serviciului Vamal sunt orientate preponderent spre asigurarea securității economice a statului, care poate fi efectuată doar printr-o colectare integrală a drepturilor de import, promovarea integrității profesionale și a transparenței în procesele decizionale și operaționale. Suntem ferm convinși că aceste măsuri vor favoriza crearea unui mediu competitiv în rândul agenților economici, precum și vor contribui la ameliorarea climatului investițional”, a mai menționat Șeful Vămii.

În replică, Ambasadorul UE a apreciat progresul înregistrat de către Serviciul Vamal, îndeosebi prin prisma sporirii încasărilor la bugetul de stat și reabilitarea accelarată a mai multor domenii vulnerabile care periclitau buna funcționare a sistemului.

Totodată, Pirkka Tapiola a reiterat necesitatea majorării nivelului salarial pentru colaboratorii vamali, precum și identificării unor mecanisme de motivare suplimentară a angajaților, diminuându-se astfel riscul unor eventuale incidente de integritate.

Un alt subiect important de pe agenda întrevederii l-a constituit reforma din domeniul managementului personalului care presupune optimizarea structurilor centrale și regionale, inclusiv prin reducerea funcțiilor administrative și redistribuirea responsabilităților.

La această temă, părțile au remarcat asistența Înaltului Consilier UE în domeniul vamal, Rosario de Blasio în elaborarea și implementarea conceptului de optimizare structurală, consultanță bazată pe cele mai bune practici comunitare în domeniu.