Unul dintre obiectivele Inspectoratului General al Poliţiei este realizarea unei legături între poliţie şi comunitate prin organizarea de întâlniri cu cetăţenii şi reprezentanţii localităţilor, pornind de la ideea că o relaţie de cooperare cu cetăţenii este absolut necesară.

Asemenea întâlniri  au loc zilnic, unde poliţiştii stau de vorbă cu oamenii despre problemele care le întâmpină şi soluţionarea acestora, astfel încât aşteptările  publicului în materie de siguranţă zilnică, culese sistematic şi analizate, devin factorul declanşator esenţial al punerii în acţiune a serviciilor poliţieneşti şi al punerii la punct a strategiei acestora.

De asemenea, în cadrul  întrevederilor sunt distribuite materiale informative şi se  discutată, despre măsurile care se pot lua în caz de infracţiuni care aduc atingere patrimoniului persoanelor.

Totodată, poliţiştii încurajează persoanele de a face sesizări, reclamaţii sau propuneri în legătură cu activitatea organelor de poliţie şi a altor organisme care asigură ordinea şi siguranţa publică, precum şi sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

O altă prioritate a poliţiei o reprezintă siguranţa cetăţeanului, definită de către aceasta, drept un atribut pe care trebuie să îl aibă orice comunitate, pentru dezvoltarea acesteia  într-un climat de ordine, siguranţă civică şi linişte, în şcoli, pe stradă, acasă, cu scopul de a creşte nivelul de participare activă a cetăţenilor la activităţile comunităţii privind siguranţa şi ordinea publică.

Ca urmare a dialogurilor purtate au fost dezbătute principalele probleme ale comunităţii locale, dorindu-se totodată realizarea unor programe de prevenire şi informare în vederea reducerii victimizării acestora.

Astfel,  prin asemenea activităţi, polţiştii îşi doresc  să aibă o legătură mai strânsă şi mai puţin formală cu cetăţenii, pentru a evalua şi stabili împreună riscurile şi vulnerabilităţile comunităţii.