Rata aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt a fost redusă cu trei puncte procentuale, de la 13 până la 10 la sută anual. Decizia a fost luată astăzi, de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, informează 24h.MD, cu referire la un comunicat al BNM.

„Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii şi menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale”, se spune în comunicatul de presă al băncii centrale.

„Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare, susţinută de aşteptările cu privire la reducerea ratei inflaţiei, urmăreşte asigurarea condiţiilor monetare reale adecvate pentru stimularea creditării şi economisirii, precum şi pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilităţile şi incertitudinile din mediul extern”, se mai spune în comunicat.

BNM a mai decis că rata de bază aplicată la creditele overnight să scadă cu trei puncte procentuale, de la 16% la 13% anual, iar la depozitele overnight – de la 10.4% până la 7%.

Norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă a fost menţinută la nivelul de 14 la sută din baza de calcul, iar la cele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă – la nivelul de 35 la sută din baza de calcul.