Președinta Comisiei administrație publică, dezvoltarea regională, mediu și schimbări climatice a Parlamentului RM, Violeta Ivanov și Vicepreședintele Comisiei, Iurie Țap au participat la şedinţa „Parlament – societate civilă privind implementarea Acordului de Asociere semnat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova”.

În cadrul dezbaterilor a fost pusă în discuție chestiunea cu privire la monitorizarea implementării Acordului de Asociere RM-UE, în special, compartimentul protecției mediului și schimbărilor climatice – Capitolul 16 Mediul înconjurător şi capitolul 17 Schimbări climatice.

În discursul său, Președinta Comisiei a subliniat că protecția mediului reprezintă o prioritate a dezvoltării economico-sociale a oricărui stat, care are drept scop obţinerea unui mediu curat şi sănătos, asigurarea bunăstării și sănătății cetățenilor.

Referindu-se la realizarea prevederilor Acordului de Asociere RM-UE în domeniul mediului, Violeta Ivanov a menționat că este vitală implicarea societăţii civile şi a cetăţenilor în procesul de elaborare, consultare și aplicare a legislației și standardelor europene de protecție a mediului. La fel și politica europeană de mediu prevede transparenţa informaţiei, facilitarea procesului de luare a deciziei, dezvoltarea activităţii şi implicării societăţii civile în protecţia mediului.

Totodată, Președinta Comisiei a relevat progrese în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere EU-RM pentru anii 2015-2016 la capitolul mediul înconjurător. ”În anul 2016, plenul Parlamentului a examinat 8 acte legislative în domeniu”, a precizat Violeta Ivanov.

La eveniment au participat experți, reprezentanți ai societății civile și partenerilor de dezvoltare.