Guvernul a aprobat modificări la legislaţia privind funcţia publică şi statutul personalului din cabinetul persoanelor de demnitate publică. Astfel, funcționarii vor primi mai puțini bani în cazul în care funcția lor va fi redusă, însă vor putea negocia un orar de lucru flexibil cu angajatorii.

Conducătorul autorităţii publice poate stabili, de comun acord cu angajaţii, programe individualizate de muncă cu regim flexibil, cu condiţia să fie respectată durata de 40 de ore de muncă pe săptămână. În acelaşi timp, anunţurile de suplinire a posturilor vacante urmează să fie publicate obligatoriu pe portalul guvernamental al autorității.

În cazul în care autoritatea este lichidată sau persoana este eliberată ca rezultat al reducerii din funcție, funcţionarii publici, care nu pot fi transferaţi în altă funcţie, vor primi o indemnizaţie de şomer egală cu un salariu mediu lunar. Totodată, aceștia vor primi o indemnizaţie unică stabilită în funcţie de stagiul în serviciul public. Astfel, persoanele care au o experienţă de muncă între 2 şi 7 ani vor primi două salarii medii lunare, cei cu vechimea de muncă de la 7 la 15 ani – patru salarii medii lunare, iar cei care activează mai mult de 15 ani vor primi şase salarii medii lunare.

La eliberare din funcție, personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică vor primi două salarii de funcţie şi nu şase, cum este în prezent. În ambele cazuri, indemnizaţiile nu vor fi acordate funcţionarilor care activează de mai puţin de doi ani în serviciul public sau celor care beneficiază de pensie.

Cabinetul de miniştri a aprobat şi mărirea perioadei de aplicare a sancţiunilor disciplinare – de la un an la doi privind suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie. Abaterile disciplinare ale funcţionarilor publici de nivel superior vor fi examinate de o comisie specială, care va fi creată de premier.

Proiectul urmează să fie supus dezbaterilor în Parlament.